Generalforsamling 2015
Forening: Tarupparkens A/L
Publiceret af: Anders Hinds Larsen
Dato: 25-03-2015 14:27:56
Kategori: Generelt
     

TARUPPARKENSANTENNELAUG

Dagsorden ifølgevedtægterne:

Ordinærgeneralforsamling afholdes onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 iPaarup Sognegård, Solgårdsvej 40.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.

 2. Formanden aflæggerberetning.

 3. Kassererenforelægger det reviderede regnskab.

 4. Fastsættelse afårets kontingent, indmeldelsesgebyr og gebyr for sen indbetaling.
  Bestyrelsens forslag til nyt halvårligt kontingent:
  Grundpakke:Kr.: 900,- Mellempakke: Kr.: 2.100,- Fuldpakke: Kr.: 2.700,-

 5. Forslag framedlemmer og udvalget.

 6. Valg afudvalgsmedlemmer.

 7. Valg af revisorerog suppleanter.

 8. Eventuelt.

Forslagfra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest onsdag den 8.april 2015.

Den 20.3.2015

Ad 6:
Bestyrelsesmedlemmer på valg: Kasser Poul Bjerner Hansen ogsekretær Anders Hindse Larsen.
Begge modtager genvalg.

Ad 7:
Revisorer påvalg: Steen Jørgensen. Bestyrelsen foreslår genvalg.
Henning Rasmussen. Henning Rasmussen ønskerikke at fortsætte.
Bestyrelsenforeslår revisor Kent Hansen, Sigmundvænget 10.

Suppleanter:Der skal ifølge vedtægterne vælges to suppleanter. 

 
Cookies

Kontakt

Tarupparkens Antennelaug

Kontakt: Klik her