2016 - Indkaldelse til generalforsamling den 25. februar.
Forening: Tarupparkens A/L
Publiceret af: Bestyrelsen
Dato: 28-01-2016 14:31:23
Kategori: Generelt
     

Indkaldelse til generalforsamling i TARUPPARKENS ANTENNELAUG

Dagsorden ifølge vedtægterne:

Ordinær generalforsamling afholdes torsdag den 25.02.2016 kl. 19.00 i PaarupSognegård, Solgårdsvej 40

Dagsorden:

1.   Valg af dirigent

2.   Formanden aflægger beretning, herunder orientering omalternative signaludbydere.

3.   Kassereren forelægger det reviderede regnskab

4.   Fastsættelse af årets kontingent, samt gebyr.

5.   Forslag fra medlemmer og udvalget.

6.   Valg af udvalgsmedlemmer.

7.   Valg af revisor og suppleant

8.   Eventuelt


Forslag framedlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest torsdag den 11.02.2016

Ad 4:
Bestyrelsen forslag til nyt halvårligt kontingent:
Grundpakken: Kr.:900 - Mellempakken: Kr.: 2100 - Fuldpakken: Kr.: 2750.
Grund- og mellempakkernes beløb bibeholdes og fuldpakken hæves med 50 kr.

Ad 6:
På valg er: formand Cornelis ten Veen, Heklavej 10 og  Erling Jensen,Ulfvænget 11.
Begge modtager genvalg.

Suppleanter: Der skal ifølge vedtægterne vælges to suppleanter.


Ad 7: Revisorer påvalg: Steen Jørgensen, Thorsteinvænget 6 og Kent Hansen, Sigmundvænget 10.
Bestyrelsen foreslår genvalg.

I øvrigt henvises tilforeningens hjemmeside: www.tarupparkens-antennelaug.dk


Med venlig hilsen

TarupparkensAntennelaug. 

 
Cookies

Kontakt

Tarupparkens Antennelaug

Kontakt: Klik her