Referat fra generalforsamlingen 25.2.2016
Forening: Tarupparkens A/L
Publiceret af: Anders Hinds Larsen
Dato: 28-04-2016 14:23:46
Kategori: Generelt
     

Referat af generalforsamling i TARUPPARKENS ANTENNEFORENINGden 25.02.2016.

Sted: Paarup Sognegård.

Deltagerantal: 15 inkl. bestyrelsen.

Dagsorden:

1.    Valg af dirigent

2.    Formanden aflægger beretning, herunderorientering om alternative signaludbydere

3.    Kassereren forelægger det reviderede regnskab

4.    Fastsættelse af årets kontingent, samt gebyr

5.    Forslag fra medlemmer og udvalget

6.    Valg af udvalgsmedlemmer

7.    Valg af revisor og suppleant

8.    Eventuelt

 

Ad 1: Poul Johannsen, Ulfvænget 9, blev valgt som dirigent.

Ad 2: Formanden aflagde beretning. Formandens orientering omalternative kanal-udbydere, der førte til uddybende spørgsmål omkring priser og udbydere - specielt lyslederkablerfra Waoo blev diskuteret. Forsamlingen diskuterede, hvorvidt man skulle skiftetil Waoo.  Ændringer ville være, at
1: signalet sendes gennem lyslederkabler mod YouSee´ kobberledninger. Detkræves en opgravning fra vejen ind til éns hus
2: Man kan ikke beholde sin nuværnede mail-adr.
3: Waoo tilbyder kun fastnet-telefoni.

 

Bestyrelsen havde bekymring omkring holdbarheden af denuværende kobbernet. Til det svarer YouSee, at de er overbevist om, at der ikkevil være holdbarhedsproblemer i den nærmeste fremtid.
Herefter endte diskussionen med, at forsamlingen fortsat ønsker at beholdeYouSee som programudbyder.

Beretningen blev derefter godkendt.

 

Ad 3: Regnskabet blev godkendt

 

Ad 4: Bestyrelsen havde foreslået en fastholdelse afkontingentet for grund- og mellempakkerne samt en forhøjelse af fuldpakken med50 kr./halvår. Der blev ønsket afstemning om bestyrelsens forslag til kommendekontingent. Der var flertal for at vedtage bestyrelsens forslag.

 

Ad 5: Der blev stemt om indsendt forslag om nedsættelse affri kontingent for bestyrelsens medlemmer. Forslaget lød på at gå fra tre friekontingenter til formand, kasser og sekretær, til at der kun skulle der være étfrikontingent til deling mellem formanden og kasseren. Som et af argumenternefra forslagsstillerne var, at der ved sidste års generalforsamling var blevetsagt, at det kun var formanden og kasseren, der ydede et reelt stykke arbejde.Dette argument kunne ikke genkendes af bestyrelsen. Det blev af bestyrelsenfremført, at der ydes et, til opgaven, egennyttigt stykke arbejde af såvel formanden,kassereren og sekretæren. Men det er rigtigt, at der ikke er egentlige opgavertil de sidste to personer i bestyrelsen.

Generalforsamlingen udtrykte fra flere af de fremmødte forståelsefor den nuværende ordning. Der blev stemt om fremlagte forslag. Forslaget blevikke vedtaget.

 

Ad 6: På valg: Cornelis ten Veen,  formand og Erling Jensen. Begge blev genvalgt.

Der blev valgt to nye suppleanter: Brian Rasmussen,Steffensvej 2 samt Henrik Nordestgaard, Breidavej 1.

 

Ad 7: Revisorer blev genvalgt

 

Ad 8: Der blev foreslået, at diverse bilag til generalforsamlingenforelægger i trykt udgave på generalforsamlingen, så som regnskab, dagorden ogreferat fra sidste år. Ligeledes ønskes formandens beretning trykt til omdelingved generalforsamlingen, da den kan indeholde en del tal og tekniske detaljer.

Det ønskes også, at sekretæren gennemgår foregående års referatetved starten af den kommende generalforsamling.

 

April 2016 v/

 

         sekretærAnders Hindes                                      dirigentPoul Johannsen 

 
Cookies

Kontakt

Tarupparkens Antennelaug

Kontakt: Klik her