Dagsorden for generalforsamlingen 15.2.2017
Forening: Tarupparkens A/L
Publiceret af: Anders Hinds Larsen
Dato: 15-01-2017 14:53:49
Kategori: Generelt
     

Ordinærgeneralforsamling afholdes onsdag d. 15.2.2017 kl. 19 i Paarup Sognegård,Solgårdsvej 40.

 

Dagsordenifølge vedtægterne:

1.    Valgaf dirigent

2.    Formandenaflægger beretning.

3.    Kassererengennemgår det reviderede regnskab.

4.    Fastsættelseaf årets kontingent samt gebyr ved for sen indbetaling.

5.    Forslagfra medlemmer og bestyrelsen.

6.    Valgaf udvalgsmedlemmer

7.    Valgaf revisor og suppleant.

8.    Eventuelt

Se nyheder og generel info fraforeningen på:

www.tarupparkens-antennelaug.dk

Forslagfra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest onsdag d. 1.2.2017.

ad 4)Bestyrelsen forslag til nyt halvårligt kontingent:
Grundpakke: kr. 950 (nu kr. 900)

Mellempakke: kr. 2140 (nu kr. 2100)

Fuldpakke: kr. 2830 (nu kr. 2750)

 

ad 5)Forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændring:
Da der kan være uklarhed i vedtægterne vedrørende hvornår hvilkebestyrelsesmedlemmer er på valg, foreslås følgende:

Lige år: Formand + ét medlem

Ulige år: Kasserer + 2 medlemmer

 

ad 6) Påvalg er:
Kasserer Paul Bjerner Hansen, Paarupvej 60

Sekretær Anders Hindse Larsen, Thorsteinvænget 2
Begge modtager genvalg.
Bestyrelsesmedlem Orla Nissen, Thorsteinvænget 12, ønsker ikke at fortsætte,hvorfor der skal vælges et nyt medlem.

 

ad 7) Revisorer på valg:

SteenJørgensen, Thorsteinvænget 6 og Kent Hansen, Sigmundvænget 10.

Bestyrelsenforeslår genvalg.

Ifølgevedtægterne skal der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen. 

 
Cookies

Kontakt

Tarupparkens Antennelaug

Kontakt: Klik her